Bronbeveiliging

Bronbeveiliging is het onzichtbaar aanbrengen van een beveiligingselement op of in de verpakking of het product tijdens het productie- of verpakkingsproces. Het element kan hard of zacht zijn. Bij bronbeveiliging mag geen gebruik gemaakt worden van niet-deactiveerbare beveiligingselementen.

 

Voor bronbeveiliging kunnen meerdere technologieën gebruikt worden, waaronder Radio Frequency Identification (RFID )Radio Frequent (RF), Acousto Magnetisch (AM) en Electro Magnetisch (EM). De RFID-technologie maakt het mogelijk om met behulp van radiosignalen artikelen te identificeren en traceren. Hierbij worden artikelen uitgerust met een label voorzien van een RF antenne en een minuscule chip. RFID kan ingezet worden bij zowel logistieke als commerciële activiteiten. Daarna bestaat de mogelijkheid om RFID in te zetten voor bronbeveiliging.

Bronbeveiliging

Voorbeeld van een label met bronbeveiliging!

Momenteel worden de beveiligingselementen in de winkel, het magazijn of het distributiecentrum op de verpakking of op de artikelen zelf aangebracht. Dat geeft een zodanige organisatiebelasting - vergt veel tijd, personeelskosten, discipline en nauwkeurigheid - dat de noodzaak aanwezig is om beveiligingselementen reeds tijdens het productie- of verpakkingsproces in of op de artikelen aan te brengen. Artikelbeveiliging-online kan het volledige traject inclusief de distributie van de labels en het aanbrengen ervan in de productielanden voor haar rekening nemen. Tevens kunnen de beveiligingslabels in meerdere printshops wereldwijd bedrukt worden met unieke informatie zoals prijs en barcode.